УСТОИ

Рег. номер
BGR00098
Всички Заеми
ВЗ Рейтинг:
(0 reviews)
Адрес:
ул. Христо Белчев 10, вх. А, ет.1, София, 1000
Телефон:
02 980 45 40

Регистрирана под номер BGR00098, компанията представлява акционерно дружество, което има за цел развитие малкия бизнес. Компанията е насочена към селското стопанство, а целта е да се помогне на хората, които са във финансово неравностойно положение да постигнат успех и да развият бизнес идеите си в областта на земеделието.

Къде да ги открием

Адресът на седалището на Устои е в град София. Ще го откриете на улица “Христо Белчев”, номер 10. Офисът е разположен във вход “А” и се намира на 1-ви етаж. Пощенският код е София, 1000. Ако желаете да се свържете с компанията и по телефона, можете да направите това на номер 02 980 45 40. Там ще получите подробна информация за всичко, което ви интересува за услугите, които компанията предлага.

Кратка история

Акционерно дружество УСТОИ се явява продължител на едноименната програма за микрофинансиране УСТОИ, стартирала дейността си през есента на 1998 г. в рамките на Catholic Relief Services (CRS). CRS е американска неправителствена организация, извършваща дейност в над 80 страни от 1943 г. От 1999 г., дейността на УСТОИ се подпомага от Американската агенция за международно развитие (USAID), която предостави значителен финансов ресурс за подкрепа развитието на малкия бизнес в България.

Каква е мисията на компанията

Основен акцент в работата на програма УСТОИ е да се даде възможност на микропредприемачи  с ограничен финансов ресурс да развият своите идеи и да осъществят своите бизнес планове, въпреки липсата на финансови средства. Една от целите на дружеството е също така да се помогне на представители на различни етноси да получат достъп до финансови услуги, с което да се постигне по-добър жизнен стандарт и да се стимулира заетостта и бизнеса във всички кръгове на обществото..

Насоченост

Дружеството е фокусирано в конкретни области на финансирането, което говори за по-високо качество на услугата и по-добро познаване нуждите на потребителите. Компанията е насочила своето внимание върху предоставянето на бизнес и земеделско кредитиране на малкия бизнес в България, с което се стимулира изключително много развитието на регионалната икономика, особено в районите с по-застъпено селско стопанство. Компанията предлага финансиране в много широки граници, като минималните суми започват от 1 000 лева и постепенно нарастват до около 65 000 лева.

Къде да ги открием

Базираната в София компания, може да оперира на територията на цялата страна. Към момента, обаче, фирмата има по-силно присъствие в определени райони на страната. Разполага със свои представителства в няколко от по-големите градове на страната или съответно в Перник, Плевен, Пловдив и Велико Търново.

 

Мнения от клиенти на УСТОИ

Напишете Вашия отзив
1
2
3
4
5
Изпрати
     
Отказ

Напишете отзив!

Average rating:  
 0 reviews