ФЛАГ

Рег. номер
BGR00072
Всички Заеми
ВЗ Рейтинг:
(0 reviews)
Адрес:
ул. 6-ти септември 1, ет. 4, София, 1000
Телефон:
02 988 23 10

Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД е държавно предприятие, създадено на основание Разпореждане № 4 на Министерския съвет на Република България от 7 март 2007 г. като инструмент на държавната политика за регионално развитие.

Мисията на Фонда е да подкрепи усилията на българските общини, на сдружения или асоциации на общини (включително асоциации по ВиК), на дружества с общинско или със смесено държавно-общинско участие, в процеса на подготовката и успешното изпълнение на проекти, които са насочени към модернизиране и разширяване на общинската инфраструктура и към създаване на устойчиви и модерни местни общности.

ФЛАГ предоставя кредити за подготовка на проектни предложения само на общини и отпуска краткосрочни (със срок на погасяване до една година) и дългосрочни кредити (със срок на погасяване над една година) в лева или евро.

Размерът на кредита е до 25% от стойността на проекта, но не може да надхвърля 450 000 лв. на проект.

ФЛАГ отпуска заеми на лица – бенефициенти и/или техните асоциирани партньори, които подготвят или изпълняват проекти по Оперативните програми, по Програмата за развитие на селските райони, по програмите за Трансгранично сътрудничество или по други програми и финансови механизми, финансирани със средства на Европейския съюз или на други международни програми, след изрично решение на СД на фонда (към настоящия момент това са: Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014; Норвежкия финансов механизъм 2009-2014; Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз 2009-2019).

Мнения от клиенти на ФЛАГ

Напишете Вашия отзив
1
2
3
4
5
Изпрати
     
Отказ

Напишете отзив!

Average rating:  
 0 reviews